Noclegi w Starym Browarze – Kłodzko

NOWOCZESNOŚĆ NA KANWIE HISTORII

Kamienica nr 2
Kłodzkie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej “Las”

Glatzer Brauhaus, Marmeladen-Fabrik Hermann May

Kompleks budynków przemysłowych, w których do początku lat 20. XX w. produkowano piwo. Do 1889 r. własność A. Brosiga, później w rękach żydowskiej rodziny Ascherów. Po pierwszej wojnie światowej obiekty browaru kupił inny żydowski przedsiębiorca – Hermann May. Zrezygnował on z warzenia piwa na rzecz produkcji galaretek, marmolady i soków owocowych, a specjalnością firmy był likier „Róża Kłodzka”. W latach 30. XX w., na mocy antysemickich regulacji prawnych, spadkobiercy zmarłego w 1919 r. Hermanna Maya zmuszeni zostali do rezygnacji z działalności gospodarczej. Kolejnym właścicielem firmy został przedsiębiorca Wilhelm Kupietz, dotychczasowy wspólnik Maya. [ – ] Po 1945 r. uruchomiono tutaj Wytwórnię Marmolady nr 84.
W kolejnych latach funkcjonowało Kłodzkie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej “Las”, następnie Zakład Produkcji Spożywczej “Las”.
Tragiczny wypadek zdarzył się w dniu 22.12.1969 r. (ok. godz. 11-tej). Wskutek złej obsługi kotła centralnego ogrzewania, znajdującego się w pomieszczeniu piwnicznym (po lewej stronie głównego wejścia od ulicy Śląskiej) nastąpił wybuch, który wyrwał część ściany frontowej oraz zniszczył dwa pomieszczenia powyżej kotłowni: biurowe na parterze i pokój socjalny na I piętrze. Zginęło 5 osób, w tym dyrektor d/s technicznych – inż. Roman Letniański.
Po przemianie ustrojowej zakład stopniowo likwidowano, a na początku XXI w. mieścił się tutaj Zarząd Komisaryczny – Piwnice Win -“Rosvin”.